Az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója alkal­mából 2022. május 20-án a Prímási és Főkáptalani Levéltár, a Keresztény Múzeummal együttműködve kamarakiállítást nyitott Esztergomban, a Főszékesegyházi Kincstárban.
A helyszín kiválasztásában fontos szerepet játszott, hogy a középkorban szinte ugyanezen a helyen őrizték az Aranybulla esztergomi példányát. Az 1222-ben II. András király által kiadott oklevél fennmaradását ugyanis azáltal kívánták biztosítani, hogy hét eredeti példányban állították ki, amelyek közül egyet az Esztergomi Főkáptalannak adtak át. A magyar történelem viharait jól jellemzi, hogy napjainkra mindegyik példány el­ veszett. Az eredeti dokumentum teljes szövegét a Prímási Levéltár tulajdonában lévő legkorábbi, 1318-ban készült másolatból ismerjük. Az 1222-ben kiadott dekrétum nevét aranypecsétjéről, azaz bullájáról kapta. Szintén a Prímási Levéltárban maradt fenn az 1233-ban kiadott beregi egyezmény, amelyen II. András király eredeti aranypecsétje függ, egy ugyanolyan pecsét, mint amelyről az Aranybulla a nevét kapta.