Az Esztergom-Vári Főszékesegyházi Plébánia köszönettel fogad minden adományt, amellyel a működését segítik.

 

Talán kevesen tudják, de a turisztikai bevételek teljes egészében a Bazilika fenntartására, üzemeltetésére fordítódnak. A plébánia bevételét kizárólag a perselypénz és az adományok képezik.

 

Hogyan használjuk fel a támogatást? Mire költünk az adományokból?

– a bazilikai liturgiák feltételeinek biztosítására,

– a hitoktatással kapcsolatos kiadásokra,

– a plébániai munkatársak bérére,

– a plébániaépület fenntartására,

– minden egyéb hitéleti tevékenységre, célra.

 

2020/2021-ben nagy anyagi terhet jelent számunkra a plébániaépület felújítása, amelynek során az alapokig kellett leásnunk. Bízunk benne, hogy az elkészülő épület, a megújuló terek lehetőséget nyújtanak majd a közösség építésére, erősítésére is:

– új, félfogadásra alkalmas iroda létesül (jól használható vizesblokkal),

– a megújuló terekben mód nyílik majd kisebb csoportok találkozására,

– önálló vizesblokkal ellátott vendégszobák is létrejönnek.

 

Hosszabb távon szeretnénk gondoskodni a plébániaudvaron található közösségi ház folyamatos szépítéséről, egyre jobb kihasználhatóságának biztosításáról. Az idei évben a 14. sz. Holló cserkészcsapat már részlegesen visszaköltözött ebbe az épületbe.

 

 

Támogatási formák

 

1. Egyházi hozzájárulás

A Főszékesegyházi Plébánia területén élő hívek éves anyagi hozzájárulásukkal támogatják az egyházközséget működésében, lelkipásztori céljainak megvalósításában. A hozzájárulás ajánlott mértéke a nettó jövedelem 1%-a — de természetesen bármilyen összegű egyházi hozzájárulást köszönettel fogadunk!

 

2. Adomány

Bárki megteheti, hogy szabad döntése alapján adománnyal támogatja a Főszékesegyházi plébániát. Ez a kötődés egy sajátos jele, amiért hálásak vagyunk. Az adományokat igyekszünk a lehető leghatékonyabban felhasználni a közösség javára.

 

 

A támogatás módjai

 

1. Banki átutalás

A Főszékesegyházi Plébániának két banknál van bankszámlája, ezekre átutalással küldheti el a szándékozott támogatást:

 

OTP Bank

Főszékesegyházi Plébánia

11740054-20042426

UniCredit Bank

Esztergom Vár Főszékesegyházi Plébánia

10918001-00000112-39230009

 

Kérjük, a megjegyzés rovatban tüntesse fel, milyen támogatási formával él!

 

2. Postai csekk

A Bazilikában több helyütt is kihelyezésre kerültek postai („sárga”) csekkek, amelyek segítségével eljuttathatja hozzánk az adományát. Kérjük, a megjegyzés rovatban tüntesse fel, milyen támogatási formával él!

 

3. Személyes befizetés

A Bazilika sekrestyéjében nyitvatartási időben készpénzben is átadhatja a támogatásra szánt összeget. Ennek átvételét munkatársaink nyugtával igazolják.

 

Köszönjük, hogy támogatásával segíti a Főszékesegyházi Plébánia szolgálatát!