Az Esztergom-Vári Főszékesegyházi Plébánia köszönettel fogad minden adományt, amellyel a működését segítik.

 

Talán kevesen tudják, de a turisztikai bevételek teljes egészében a Bazilika fenntartására, üzemeltetésére fordítódnak. A plébánia bevételét kizárólag a perselypénz és az adományok képezik.

 

Hogyan használjuk fel a támogatást? Mire költünk az adományokból?

– a bazilikai liturgiák feltételeinek biztosítására,

– a hitoktatással kapcsolatos kiadásokra,

– a plébániai munkatársak bérére,

– a plébániaépület fenntartására,

– minden egyéb hitéleti tevékenységre, célra.

 

Az elmúlt években sikerült megvalósítanunk a plébániaépület átfogó felújítását, a Szent István kápolna külső felújítását, a vízivárosi (Szent Ignác) templom szúmentesítését, liturgikus textilek és tárgyak beszerzését.


Aktuálisan az alábbi feladatok állnak előttünk:
– beszélgetésre, kiscsoportos együttlétre alkalmas tér létesítése,
– a hittanterem otthonosabbá tétele, a diákok és a csoportok igényeihez igazítása, felszerelése.


Legnagyobb volumenű vállalásunk a Bazilika két világháborúban rekvirált harangjainak pótlása. Erre a célra folyamatos a gyűjtés.


2024-től szeretnénk a teljes közösségi házat (cserkészotthon, hittanterem, közösségi tér, kiszolgáló helyiségek, berendezés) lépésről lépésre, anyagi lehetőségeinknek megfelelően megújítani.

 

 

Támogatási formák

 

1. Egyházi hozzájárulás

A Főszékesegyházi Plébánia területén élő hívek éves anyagi hozzájárulásukkal támogatják az egyházközséget működésében, lelkipásztori céljainak megvalósításában. A hozzájárulás ajánlott mértéke a nettó jövedelem 1%-a — de természetesen bármilyen összegű egyházi hozzájárulást köszönettel fogadunk!

 

2. Adomány

Bárki megteheti, hogy szabad döntése alapján adománnyal támogatja a Főszékesegyházi plébániát. Ez a kötődés egy sajátos jele, amiért hálásak vagyunk. Az adományokat igyekszünk a lehető leghatékonyabban felhasználni a közösség javára.

A célgyűjtések esetében kérjük, tüntessék fel a konkrét célt az adomány
tételekor (pl. „Harang“)!

 

 

A támogatás módjai

 

1. Banki átutalás

A Főszékesegyházi Plébániának két banknál van bankszámlája, ezekre átutalással küldheti el a szándékozott támogatást:

 

UniCredit Bank
(általános számla)

Esztergom Vár
Főszékesegyházi Plébánia

10918001-00000112-39230009

UniCredit Bank
(haranggyűjtés, HUF)

Esztergom Vár
Főszékesegyházi Plébánia

10918001-00000112-39230016

UniCredit Bank
(haranggyűjtés, EUR)

Esztergom Vár
Főszékesegyházi Plébánia

10918001-00000112-39230023

 

Kérjük, a megjegyzés rovatban tüntesse fel, milyen támogatási formával él!

 

2. Személyes befizetés

A Bazilika sekrestyéjében, illetve a plébániai irodán nyitvatartási időben készpénzben is átadhatja a támogatásra szánt összeget. Ennek átvételét munkatársaink nyugtával igazolják.

 

Köszönjük, hogy támogatásával segíti a Főszékesegyházi Plébánia szolgálatát!