kölni palástnak nevezett 15. századi pluviálé 2008-ban a reneszánsz év keretében meghirdetett "Megújuló gyűjtemények" pályázatnak köszönhette újjászületését. A 2008 júniusától 2009 március végéig tartó konzerválást és restaurálást, Isa Marianna textilrestaurátor-művész végezte. Ezt követően 2015 tavaszára készült el az új, speciálisan e tárgy bemutatására tervezett tárló, amelynek segítségével  lehetővé vált a tárgy bemutatása is a Kincstár állandó kiállításán.

Az alábbiakban a restaurálás néhány részletébe pillanthatunk be.

A kölni palástot Simor János esztergomi érsek vásárolta a kölni Schnütgen-gyűjteményből, 1884-ben, ezért viseli ez a gyönyörű, eredetileg a 15. század második felében, Velencében készült meggyszínű bársonyból összeállított pluviálé a "kölni" jelzőt. 

Azonos alapanyagból, ám különböző méretű és formájú részekből összeállított alapanyagának rajzolata a karéjos palmettákba foglalt gránátalma-minta. Erre helyezték el rátét-hímzésként az 1500 körül készült díszítést, így a palást egyenes oldalán 3-3 téglalap formájú mezőben Jézus születését megelőző, a Megtestesülést körülíró jeleneteket. (Zakariás és az angyal, Zakariás és Erzsébet, Keresztelő Szt. János születése, illetve Angyali üdvözlet, Mária és Erzsébet találkozása, Jézus születése)

 A palást félköríves mezejének dísze a pajzs

 A palást félköríves mezejének dísze a pajzs, amelyen ciprusi arany és színes selyem tűfestéssel készült hímzés Szűz Mária félalakját tárja elénk kétoldalán egy-egy angyallal. Fejére szintén két angyal helyez díszes koronát.

A restaurálás a tárgy alkotóelemeinek szétfejtésével kezdődött: a három hímzésrész valamint a bélés leválasztásával. A hímzések hátoldalán német nyelvű újságpapír ragasztvány volt található, amelynek sorai között olvasható volt az 1842-es dátum. "Feltehető, hogy a két időpont között valamikor szétfejtették a palástot, és merevítésként ragasztották rá az újságpapírt több rétegben. Azt. hogy szétszedték és szakszerűtlenül restaurálták, bizonyítja a hímzéseken lévő vastagfonalas öltögetés." (Isa Marianna, restaurálási dokumentáció)

A tárgy tisztítását kövteően került sor a varrókonzerválásra.

A tárgy tisztítását kövteően került sor a varrókonzerválásra.

 

Varrókonzerválás

"Palmetta: Az újságpapír, s az alá kent ragasztó eltávolításának (mechanikai kezelés) következménye, hogy a páros arany szálakat rögzítő piros selyemfonalak felszakadtak, eleresztve az alaphímzést. Ezeket ki kellett csipegetni, valamint az előző javításkor belevarrt vastag kifakult piros cérnákat is elvágtam, és kifejtettem az aranyszálak közül. Így az alapszövetet borító fonalak háromnegyed része lebegett. A palmetta fonák oldalára megfestett pamutvászon alátámasztó anyagot rögzítettem. Egymás mellé rendeztem az aranyszálakat, s piros selyemfonallal levarrtam.

Egymás mellé rendeztem az aranyszálakat, s piros selyemfonallal levarrtam.

A két angyal arcán és ruháján lévő szövethiányokat pamutvászonnal pótoltam, a kisebb hiányokat beszőttem. A Madonna s a gyermek ruháján, arcán lévő szakadásokat is rögzítettem. Az alátámasztó vásznat a palmetta szélére visszaszegtem. A kitisztított rojtot a tárgyra varrtam. Végül bélésvászonnal borítottam a hátoldalát.

Angyal alakja restaurálás előtt

Angyal alakja restaurálás előtt

 

Angyal alakja, restaurálás után

Angyal alakja, restaurálás után

A két hímzett oldalsáv

A két hímzett oldalsáv: Tisztításukat követően alátámasztó anyagot dolgoztam a hímzések hátoldalára. Először a két-két szegély aranyszálait rendeztem, s rögzítettem rendszer szerint az alapvászonra. Sok helyen ki kellett fejtenem a szakszerűtlenül bele varrt öltéseket. A hímzések képi megjelenítése három-három részre tagolja a sávokat. Az ablakos kupolás, boltíves magashímzés és a lapos alakos hímzés között, rombusz és vonalas mintázatban rögzítették az aranyszál párokat. Foszlott és össze-visszaöltögetett állapotban volt mind a két sáv. Két területet fejtettem fel. Ezeket a részeket rendeztem és levarrtam.

 A többi hímzésrészen ezt a műveletet nem lehetett elvégezni, mert olyan sűrűn öltögettek egymás mellé, hogy visszafejtéskor a tárgy oly mértékben roncsolódott volna, hogy az eredeti aranyszálak szétfoszlanak, kiperegnek a szövetből. A kontúrokat (hol biztosan lehetett tudni, hogy lehettek) pamut és selyemszállal egészítettem ki. A hímzés selyemszálait lefogó öltéssel rögzítettem.

A palást bársony szövetének restaurálása után, a hímzéseket visszavarrom eredeti helyükre. Így lesz teljes a Kölni palást restaurálása." (Isa Marianna, restaurálási dokumentáció)

© Isa Marianna

© Főszékesegyházi Kincstár