Iskolai hitoktatás

Plébániánk területén két iskola található:
– József Attila Általános Iskola
– Dobó Katalin Gimnázium
Rehovicsné Szénássy Dóra, Vjatrák Anna és dr. Boross László katekétáink biztosítják a két iskolában a hitoktatást. A hittanórák az órarendbe illesztve kerülnek megtartásra.