FŐSZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA
Hirdetések

Nagyböjt 1. hete
(2023.február 26.)

 1. Elsőpéntek. Március 3-án, elsőpénteken reggel nem tartunk szentmisét. Délután 16:00-tól gyóntatás, 16:30-kor litána, 17:00-kor szentmise lesz a téli kápolnában.
 2. Keresztút. Nagyböjt péntekjein 18:00-kor plébániai csoportjaink, közösségeink vezetésével keresztutat járunk a vízivárosi templomban. Március 3-án plébániai ifjúsági csoportjaink tagjai készülnek az elmélkedésekkel.
 3. Boldog Meszlényi Zoltán emléknapja. Március 4-e főegyházmegyénk vértanú segédpüspökének, boldog Meszlényi Zoltánnak a liturgikus emléknapja. Ugyan a zajló felújítás miatt ereklyéje nem megközelíthető, ám mindenkit buzdítunk, hogy egy imára, plébániánkért és főegyházmegyénkért mondott fohászra térjen be ezen a napon a bazilikába!
  Március 3-án, pénteken 11:30-kor a kertvárosi Meszlényi Zoltán Iskola közössége mutat be ünnepi szentmisét a főszékesegyházban névadójuk tiszteletére.
 4. Új segédpüspök szentelése. Ferenc pápa Martos Levente Balázs személyében új segédpüspököt nevezett ki főegyházmegyénk szolgálatára. Felszentelésére — a kövezetbontás következtében — március 4-én, szombaton 10:00-kor a budapesti társszékesegyházban kerül sor. Foglaljuk őt imáinkba!
 5. Jelöltállítás. A Vízivárosi Plébánia megszűnésével lejárt a képviselőtestület mandátuma. Az új helyzetben a Főszékesegyházi Plébánia új képviselőtestületet választ a teljes plébániai közösség szolgálatára. A képviselőtestület feladatát egyházunk a plébánia gazdasági és lelkipásztori ügyeinek előmozdításában, a felelős lelkipásztornak nyújtott tanácsadásban és segítésben jelöli meg.
  A választás első lépcsője a jelöltállítás. Olyan személy jelölhető, aki „elsőáldozó volt és a bérmálás szentségében részesült; példás keresztény életet él, aktívan részt vesz a plébánia életében, a lelkipásztori szempontok érvényesítését az egyház iránti szeretettel és hűséggel segíti; az egyházi előírások szerint szentáldozáshoz járulhat; házassági állapota az egyházi törvényeknek megfelel; a választás időpontjában legalább 18, de legfeljebb 70 éves; az egyházat anyagilag is rendszeresen támogatja“ (Szabályzat 9. § [2])
  Nagyböjt 2. vasárnapján a szentmisék után lesz módunk a jelöléseket leadni. Ezeket a szavazatszámláló bizottság összesíti. Így áll össze a jelöltlista, amelynek alapján a választás megtörténik majd. Minden egyházközségi tagunk egy jelöltet állíthat. Imádságban fontoljuk meg, kit jelölünk erre az értékes szolgálatra!