FŐSZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA
Hirdetések

Nagyböjt 2. hete
(2023.március 5.)

 1. Jelöltállítás. A Főszékesegyházi Plébánia új képviselőtestületet választ a teljes plébániai közösség szolgálatára. A képviselőtestület feladatát egyházunk a plébánia gazdasági és lelkipásztori ügyeinek előmozdításában, a felelős lelkipásztornak nyújtott tanácsadásban és segítésben jelöli meg. A választás első lépcsője a jelöltállítás. Olyan személy jelölhető, aki plébániai közösségünk aktív tagja; a választás időpontjában legalább 18, de legfeljebb 70 éves.
  Most vasárnap a szentmisék végén van módunk a jelöléseket leadni. Minden 18. évét betöltött hívő egy jelölést adhat le. Ezeket a szavazatszámláló bizottság összegzi, így áll össze a 16 fős jelöltlista. Ezen lista alapján 8 képviselőt és 2 póttagot választunk majd meg. Mindenkinek köszönjük az együttműködést!
 2. Irodai szolgálat új rendje. A plébániai iroda szolgálati rendje március 6-tól a következőképpen alakul:
  Hétfő 9:00–13:00
  Kedd 9:00–13:00
  Szerda 14:00–18:00
  Csütörtök 14:00–18:00

          Irodai elérhetőségeink változatlanok.

 3. Mindszenty-mise. Március 6-án, hétfőn a 8:30-as szentmisét a prímási sírboltban ajánljuk fel. Ennek keretében imádkozunk egykori főpásztorunk mihamarabbi boldoggá avatásáért.
 4. Keresztút. Nagyböjt péntekjein 18:00-kor keresztutat járunk a vízivárosi templomban. Március 10-én a nyugdíjasok vezeti az imádságot. Erre az alkalomra várjuk önkéntes felolvasók jelentkezését!
  Jövő vasárnap 15:00 órai kezdettel a belvárosi kálváriánál gitáros keresztutat járunk, amelyre szintén szeretettel várunk mindenkit!
 5. Nagyböjti gyűjtés. Egyházunk az előző évek hagyományát követve gyűjtést rendez. Telefonos adományvonalon kapcsolódhatunk be a Karitász munkájába:
  ha hívjuk az 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
  „1% segítség, 100% szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt.
  Köszönjük a rászorulóknak szánt adományaikat!