Fényes hét

 

 1. Húsvét. Urunk feltámadásának ünnepén a jó Isten erejét, örömét, reményét kívánjuk minden kedves testvérünknek, az ide ellátogatóknak, családtagjaiknak, szeretteiknek! A járvány két éve után most első ízben újra közösségben megünnepelt Húsvét váljon az új élet jelévé mindannyiunk számára!

 2. Köszönetnyilvánítás. Nagyhét és a Szent Háromnap zárultakor köszönetünket nyilvánítjuk mindazoknak, aki a Főszékesegyházban, a vízivárosi Szent Ignác templomban és a Szent István kápolnában odaadó szolgálatukkal lehetővé tették e legnagyobb ünnepünk méltó megtartását. Köszönetet mondunk:
  – a sekrestyében és a templomtérben szolgálatot teljesítőknek,
  – a kóruson éneklőknek, zenélőknek,
  – a templomok takarításában, díszítésében részt vevőknek,
  – a pap- és diakónus testvéreknek, a papnövendékeknek, a ministránsoknak, az asszisztenciákban feladatot ellátóknak,
  – a háttérben, az irodákban és egyéb helyeken a közösséget szolgálóknak,
  – mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult, hogy könnyebb legyen Istenhez emelni a szíveinket ezekben a napokban.

 3. Húsvéthétfő. Húsvét másodnapján félünnepi miserendet tartunk. A Bazilikában 8:30-kor és 18:00-kor, a Szent István kápolnában 7:30-kor lesznek szentmisék.
  Húsvéthétfőn az irodai félfogadás szünetel!

 4. Bazilika 200. Április 23-án és 24-én üljük Szent Adalbert ünnepét, ami Főszékesegyházunk búcsúnapja. Az idei évben egyszersmind a Bazilika alapkőletételének 200. évfordulójára is emlékezünk. Az gazdag ünnepi programról a kihelyezett plakátokról és a honlapunkról részletesen tájékozódhatnak. A legfontosabb események a következők lesznek:
  – április 23., 10:30 (szombat): káptalani nagymise ministránszarándoklattal és a főegyházmegye Szent Adalbert-díjainak átadásával,
  – április 23., 15:00 (szombat): konferencia és könyvbemutató az alapkőletétel 200. évfordulójára emlékezve (Szent Adalbert Központ),
  – április 24., 10:30 (vasárnap): Te Deum-os nagymise Szent Adalbert ereklyéinek kihelyezésével, lengyel zarándokok, a cserkészcsapat és számos vendég jelenlétében (a szentmisét a Duna Televízió élőben közvetíti),
  – április 24., 12:00 (vasárnap): ünnepség és koszorúzás a harangtornyon lévő Szent Adalbert emléktáblánál.
  Az ünnepségekre való tekintettel jövő vasárnap a 8:30-as szentmise elmarad!

 

Bazilika 200 PLAKAT A3 20220410

 

SZ-2022-04-17