Évközi 8. hét - Nagyböjt

 

 1. Hamvazószerda. A negyven napos szent idő kezdetén, hamvazószerdán reggel 8:00-kor a Szent Erzsébet Iskola közösségével, este 17:00-kor pedig ünnepélyes formában a Bíboros Főpásztor vezetésével vehetünk részt szentmisén. Mind ezen a napon, mind nagyböjt első vasárnapján sor kerül a hamvazásra.

 2. Böjti fegyelem. Hamvazószerdán szigorú böjt van érvényben, 18 és 60 éves kor között csak háromszor étkezhetünk és egyszer lakhatunk jól, valamint tilos a húsételek fogyasztása.
  Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól kötelező érvényű a hústilalom. Az évközi idő péntekjeivel ellentétben ez nem váltható ki jócselekedettel, más jellegű önmegtagadással vagy imádsággal.

 3. Gyónás a nagyböjtben. Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy nagyböjti gyónásukat a rendelkezésre álló keretben végezzék el: a keresztutak és a vasárnapi misék alatt biztosított lesz a gyóntatás.
  Előre jelezzük, hogy a Szent Háromnap és Húsvét ünnepi liturgiáin nem lesz végig biztosítva a gyónási lehetőség. Ez emlékeztet arra, hogy a gyónás az ünnepre való előkészületnek, s nem maguknak az ünnepi napoknak a része. Ezen a téren is készüljünk tudatosan hitünk központi titkainak megünneplésére!

 4. Imanap a békéért. Kontinensünk és a világ békéjét súlyosan megsebzi az Ukrajnában kibontakozott háborús helyzet. Emiatt a Szentatya, Ferenc pápa Hamvazószerdára kiemelt böjtöt és világszintű imát hirdetett, kérve Szűz Máriának, a Béke Királynéjának közbenjárását.

 5. A Magyar Püspöki Konferencia nagyböjti körlevele. Hazánk főpásztorai nagyböjt kezdetére körlevelet intéztek a magyar katolikus hívekhez. Ez elolvasható honlapunkon és a katolikus sajtótermékekben.

 6. Gyűjtés a katolikus iskolák javára. Plébániáinkon nagyböjt 1. vasárnapján, március 6-án tartjuk meg a szokásos éves gyűjtést a katolikus iskolák javára. Az e célra szánt adományaikat a központi, felirattal is jelölt állóperselybe dobhatják be. A befolyt összeget az egyház központi szerveinek továbbítjuk.

 7. Boldog Meszleny Zoltán püspök ünnepe. Március 4-én emlékezünk városunk és főegyházmegyénk vértanú segédpüspökére. A Bazilikában 8:30-kor és 11:00-kor lesz szentmise, ez utóbbit az Esztergom-Kertvárosi Meszlényi Zoltán Katolikus Általános Iskola közösségével együtt mutatjuk be.

 8. Elsőpéntek. Nagyböjt első péntekje egyben márciusi elsőpéntek. A szokott rendtől eltérően reggel lesz szentmise a Bazilikában, este keresztútra hívunk és várunk mindenkit a Vízivárosba, amelyet az ifjúsági csoport vezet. A keresztút alatt lehetőség nyílik a gyónásra, a végén pedig szentáldozásra is sor kerül.

 9. Nagyböjti keresztutak. Nagyböjt péntekjein 18:00-kor keresztutat járunk a Vízivárosi templomban, amelyet plébániáink valamelyik csoportja vezet. Várjuk a házaspárok (időpont: március 11.) és a nyugdíjasok (időpont: március 18.) jelentkezését az állomások imádságainak a felolvasására. Feliratkozni a szentmise után lehet a sekrestyében, vagy hivatali időben a plébánián.

 10. Nagyböjti lelkigyakorlat. Nagyböjtben is meghirdetjük a Loyolai Szent Ignác lelkiségéből táplálkozó lelkigyakorlatot a mindennapokban. A jelentkezők vállalják, hogy a szent idő alatt napi egy órát áldoznak a Szentírás olvasására, a lelkigyakorlatos imára, elmélkedésre, az esti visszatekintésre. A március 7-i héttől a következő csoportokba szerveződve vehetünk részt a lelkigyakorlaton:
  – hétfő 10:00 (plébániai hittanterem),
  – hétfő 20:00 (plébániai hittanterem),
  – kedd 18:00 (plébániai hittanterem),
  – szerda 17:00 (külső helyszín),
  – szerda 19:00 (plébániai hittanterem),
  – csütörtök 17:30 (plébániai hittanterem).
  Jelentkezni március 3-ig lehet a következő címen: loyolaignachusvet@gmail.com 

 11. Nagyböjti zarándoklat. Március 5-én autóbuszos zarándoklatot szervezünk Bodajkra. Indulás 7:00 órakor, visszaérkezés 19:00 óra tájban. A délelőtt során közös szentmisére, imádságra, kulturális programra kerül sor. A délutánt Székesfehérváron fogjuk tölteni. Az ebédet is tartalmazó út költsége felnőttek számára 5.000 forint, gyermekek számára 2.500 forint. Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet a sekrestyében.

 

SZ-2022-02-27