Az esztergomi a Várhegy tetején áll az ország legnagyobb temploma, a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház, népszerű nevén az Esztergomi Bazilika. A római katolikus egyházban betöltött rangját a homlokzaton olvasható latin nyelvű felirat teszi egyértelművé az idelátogatók számára:  CAPUT, MATER ET MAGISTRA ECCLESIARUM HUNGARIAE, magyarul:  MAGYAR EGYHÁZAK  FEJE, ANYJA ÉS TANÍTÓMESTERE.

AZ ESZTERGOMI FŐSZÉKESEGYHÁZ TÖRTÉNETE ÉVSZÁMOKBAN

Előzmények
1000 Szent István király megkoronázása a Várhegyen
1001 Az esztergomi érsekség megalapítása
1010 körül A régi Szent Adalbert székesegyház felszentelése
1156 Az első írásos emlék egy oltár alapításáról
1100-as évek vége Tűzvész utáni újjáépítés III. Béla király és Jób érsek idejében
1256 IV. Béla király az egész Várhegyet átadja az érsekségnek
1330-1349 Telegdi Csanád érsek bővíti, átépíti a székesegyházat
1453 Széchi Dénes érsek egy újabb jelentős építkezés után a Boldogságos Szűz Mária és Szent Adalbert tiszteletére szenteli újra a templomot
1507 Megépül Bakócz Tamás érsek reneszánsz sírkápolnája
1543-1683 A Várhegy török megszállása
1761-1764 Barkóczy Ferenc érsek bontási munkákba kezd a középkori templom romjain
A mai Bazilika építése
1820 Rudnay Sándor érsek Kühnel Pált és Packh Jánost bízza meg új tervek készítésével és az építkezés megkezdésével
1822. április 23. Alapkőletétel
1822-23 Az altemplom építése
1823 A Bakócz-kápolna szétbontása és újjáépítése
1831 Rudnay Sándor érsek halálával az építkezés félbemarad
1838 Az újonnan kinevezett érsek Kopácsy József folytatja a munkálatokat
1839 Az új vezető építész: Hild József
1845 Az elkészült kupola keresztjébe elhelyezik az időkapszulát
1847 Kopácsy érsek halála
1849 A következő érsek Scitovszky János folytatja az építkezést
1854 Elkészül a főoltárkép
1856. augusztus 31. A Bazilika felszentelése
1867-től Az új érsek, Simor János Lippert József vezetésével folytatja és befejezi az építkezést.
1869-1876 A keleti kapuzat kialakítása
1886 Az újratervezett belső díszítmények elkészülnek, megnyílik a Kincstár
1896-ig Elkészül valamennyi oltár
1905 A főkapu előtti téren felállítják a Magyarok Nagyasszonya szobrát