Temetkezési ügyintézés:

Személyesen a bazilika sekrestyéjében minden nap 8-12 óra között,

valamint a plébániahivatalban előzetes bejelentkezést követően a varplebania@gmail.com e-mail címen.

Telefon: +36 33 402 354

Fax: +36 33 413 375

 

Hasznos tudnivalók a temetkezés lebonyolításához:

I.      Főszékesegyházi Plébánia

A temetési időpont, a gyászszertartás részleteinek megbeszélése;
(Esztergom, Dobozi út 10; tel/fax: +36-33-413-375; email: varplebania@gmail.com).

Itt történik előzetes egyeztetés után az elhunyt anyakönyvezése, és az elhunyt hamvainak átvétele is.

 

Ügyintézés csak személyesen, vagy írásos megbízással, megbízott útján történhet.

Az urnabefogadáshoz szükséges okmányok:

  1. halotti anyakönyvi kivonat
  2. hamvasztási igazolás
  3. áthelyezési igazolás (más temetőből való áthozatal esetén) — az utóbbi kettőt a temetkezési vállalat adja ki)

Amennyiben a fenti okmányok még nem állnak rendelkezésre, úgy azok elkészültéig az alábbi személyes adatokra van szükség:

  1. Elhunyt neve
  2. Anyja neve
  3. Születési helye, ideje
  4. Halálozás helye, ideje 

 

II. Bazilika Gondnoksága- Iroda
(Esztergom, Szent István tér 1. tel:+33-402-354, fax: +33-402-353, email: ebazilika@gmail.com )

Itt végezzük az urnahelyre vonatkozó szerződés megkötését, adminisztrációját és a számla kiállítását, egyeztetjük az urnafedlap feliratának tartalmát. Kiadásra kerül a befogadó nyilatkozat, amellyel a temetkezési vállalatnál elindítható a temetési eljárás, vagy kikérhető a hamvasztási urna, valamint bejelentés tehető az elhunyt lakóhelye szerinti plébánia hivatalában.
Lehetőség van ún. „Előre rendezési szerződés” megkötésére is.

 

Egyéb információk a „Működési Szabályzat”-ban és a „Temetői tájékoztatók”-ban olvashatók.