Az esztergomi Bazilika felújítása 2018-ban kezdődött meg. A befejezés tervezett éve akkor 2024 volt, de várhatóan a munkálatok tovább fognak majd húzódni.

Az 1001. esztendőben megalapított esztergomi érsekség első székesegyházát 10 év alatt építették meg Szent István király idejében a Várhegy tetején. A középkor évszázadaiban többször fel kellett újítani a templomot tűzvész, vagy ostrom okozta károk miatt. A bővítések, átalakítások sem maradtak el. A ma álló épület első tervei még a 18. századból származnak, de valójában 1820 és 1886 között négy érsek kitartó megbízói szándéka kellett a megvalósuláshoz. Az állagmegóvás folyamatosan feladatot adott a későbbi korok főpásztorainak is adott munkát Az építészeknek szakipari kivitelezőknek különösen a II. világháború okozta károk felszámolása, majd a helyszín sajátosságaiból adódó folyamatos vizesedés, az építőanyagok természetes öregedése adott munkát korábban.

A magyar állam jelentős támogatása révén 2018-ban indult meg a tervezés. A szakaszokra bontott folyamat egymást követő lépései szoros összefüggésben vannak egymással, mégis nagyobb, jól elkülönülő egységeket képeznek.  A szigorú ütemterv szerint az első általános építészeti, művészettörténeti, restaurátori felmérést 1-2 év alatt megvalósítható részfeladatok kijelölése követte. Az első ütem, a keleti homlokzat, az impozáns portikusz felújítása már elkészült. A kivitelezéssel egyidejűleg folyt a következő ütem a kupola tervezése a szükséges műemléki szakági tervezők, szakértők bevonásával. 2020 őszétől már ezen az épületrészen is dolgoztak a kivitelezők. A kupola külső és belső rekonstrukciója várhatóan 2024. februárjában fejeződött be a a belső állvány leengedésével. Kívül még négy ablak helyreállítására van szükség 2024 folyamán.

Jelenleg a két harangtorony külső-belső felújítása folyik. A déli torony a turisták számára már régóta látogatható. A nagyközönséget is befogadni képes, különösen a kupola felé való közlekedést biztosító funkciónak az újragondolása az eredeti állapot megőrzése mellett korszerű, látogatóbarát környezetet fog teremteni. Az északi torony berendezése a templom életéhez kapcsolódó állandó, ügyviteli, pénzügyi, közösségi feladatok ellátását teszi majd lehetővé.

A déli torony kupolájának leemelése

Az alábbi videóban Dr. Török Csaba atya mesél a harangok felújításáról / pótlásáról a Kardinális TV-nek

A Bazilika harangjait 2023. december 4-én helyezték be a Déli-toronyba. Az eseményről a Gran TV készített felvételt, melyet alább tekinthetnek meg.

A nagy orgonát 2022 őszén elbontották és külső helyszínen kezdték meg a restaurálását. A visszaépítés még éveket fog igénybe venni.
2023 első hónapjaiban megkezdik a belső térben a kő padlóburkolat restaurálást és cseréjét. A belső tér változó területeken történő részleges lezárásával és nagy porterheléssel járó munkálatokat 2024 húsvétjára fejezték be. Az új szembemiséző oltárt Erdő Péter bíboros, prímás, érsek szentelte meg 2024. április 14. Ezen a napon a főpásztor megáldotta a bazilika gondnoksága és a kincstár beruházásából megvalósult panoráma kávézót és a kapcsolódó kiállítóteret.
2024. februárjától az altemplom régi sírköveit restaurálják helyszínen.
A bazilika külső homlokzatai, a belső terek képzőművészeti alkotásai ugyancsak várják a megújulást.